technologie

Dnešná doba prináša zvýšený záujem o záložné systémy napájania. Jednou z možností, ako zaistiť zálohu napájania sú diesel generátory. Na trhu existuje mnoho výrobcov, ktorý vyrábajú svoje diesel generátory v unifikovaných sériách bez možnosti výraznejších zmien podľa požiadavkou zákazníka, alebo sú tieto riešenia pomerne časovo a finančne náročné a veľkí výrobcovia ich zákazníkom ani neponúkajú (každá zmena alebo neštandardné riešenie znamenajú vo výrobnom procese značné časové a finančné náklady). Z vyššie uvedeného vyplýva, že nový diesel generátor upravený priamo od výrobcu podľa požiadaviek zákazníka bude podstatne drahší. Ďalšou podstatne lacnejšou možnosťou je nákup staršieho diesel generátoru a prestavba podľa konkrétnych požiadavkou na danú aplikáciu. Pri rozhodovaní, ktoré riešenie je pre Vás vhodné je potrebné sa zamyslieť nad tým aký výkon potrebujem zálohovať, aký bude typ záťaže, v akom režime bude diesel generátor pracovať (v ostrovnom alebo paralelne so sieťou alebo s inými diesel generátormi), koľko motohodín ročne pobeží, kde bude umiestnený, ako dlho má vydržať v chode bez dotankovania, ako rýchlo má po výpadku zareagovať, či chcete mať možnosť vzdialeného monitoringu a ovládania, aké parametre diesel generátoru chcete sledovať atď.. Naša spoločnosť ponúka zákazníkom obe možnosti riešenia, to znamená nový diesel generátor v štandardnom vyhotovení, prípadne upravený podľa konkrétnych požiadavkou zákazníka alebo kompletnú prestavbu a úpravu staršieho diesel generátoru špeciálne pre konkrétne aplikácie a samozrejme aj inštaláciu u zákazníka. V praxi to znamená, že je potrebné vyšpecifikovať čo presne má diesel generátor vedieť a kde bude umiestnený. Na základe týchto informácií a prehliadky diesel generátoru dodaného zákazníkom, vypracujeme cenovú ponuku na prestavbu, prípadne aj na inštaláciu celého systému u zákazníka. Nami dodávaný riadiaci systém umožňuje vďaka svojej variabilite plné prispôsobenie sa Vašim požiadavkám. Celý systém sa môže zakomponovať do počítačovej siete a cez webové rozhraní, či špeciálny software, sa dá diesel generátor ovládať, monitorovať, prípadne vzdialene programovať. Pre mobilné diesel generátory odporúčame vybaviť GPS GPRS modulom a mať možnosť plne monitorovať pohyb a ovládať svoje stroje na diaľku. Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poradíme s výberom vhodného stroja pre Vašu aplikáciu.